Ohňostroje na míru v.o.s. 
Dvořákova 1324/21
40502, Děčín II
IČ: 28729820
DIČ: CZ28729820

Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2390148359/0800, CZ84 0800 0000 0023 9014 8359,
BIC: GIBACZPX


Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce číslo 26347.


Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Zákony a předpisy:
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

1. Obecná ustanovení
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
Kupní smlouva se považuje za uzavřenou odesláním závazné objednávky. Zákazník jako potvrzení obdrží od prodávajícího elektronické potvrzení jeho závazného nákupu.


2. Způsobilost pro nákup
Vzhledem k povaze prodávaného zboží může v obchodě nakupovat pouze osoba starší 15 let pyrotechnické výrobky kategorie 1, starší 18 let pyrotechnické výrobky kategorie 2, starší 21 let pyrotechnické výrobky kategorie 3.

UPOZORNĚNÍ: Pyrotechnika kategorie 4. je určena POUZE pro držitele průkazu Odpalovač ohňostrojů. Průkaz vydává Český báňský úřad.

Zákazník bere na vědomí, že se uvedením nesprávných údajů, vyžadovaných pro objednávání zboží nebo jejich zkreslením, vystavuje možnosti poškození dobrého jména prodávajícího, jeho uvedení v omyl, vystavuje se případnému možnému trestnímu stíhání a nese veškerou zodpovědnost za vzniklé následky sám.


3. Objednávky
Nabízíme vám možnost nákupu přímo z vašeho domova, kde můžete nakupovat nepřetržitě. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně.

4. Odeslání objednávky
O odeslání budete taktéž informováni elektronicky. U některých objednávek (větší množství, ověření si způsobilosti k nákupu apod.), si vyhrazujeme možnost Vás kontaktovat telefonicky pro ověření objednávky. 

Zasíláme zboží po celé ČR a do vybraných států EU. 

5. Zrušení objednávky
Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem. Stačí uvést jméno, e-mail, číslo objednávky nebo popis objednaného zboží.

6. Poštovné
Cena poštovného se odvíjí od hmotnosti zásilky a od daného vybraného subjektu pro doručení. Zboží je zasíláno na společností DPD, Česká pošta, či vlastní dopravní službou. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky.

7. Platba
Platba dobírkou - kupní cenu zaplatíte při převzetí zboží.
Platba v hotovosti – kupní cenu uhradíte ve Vámi vybrané kamenné prodejně.
Platební bránou GoPay nebo PayPal.
Bankovním převodem - částku za zboží můžete poukázat před expedicí na naše účty v měnách CZK nebo EUR.

Pro CZK platby:
Česká spořitelna a.s., číslo: 2390148359/0800, IBAN:CZ84 0800 0000 0023 9014 8359,
BIC: GIBACZPX

Pro EUR platby:
Fio banka a.s., IBAN: CZ0320100000002700865901, BIC: FIOBCZPPXXX

8. Dodací lhůta
Dodací lhůta je obvykle 24 hodin pro území ČR společností DPD a 1 – 2 dny pro společnost Česká pošta, a.s. Může se stát, že se doprava zpozdí (svátky a zvláště před vánocemi a silvestrem). Řešením je včasná objednávka a zvolení dopravce, který nám garantuje nejkratší možné dodání.

Slovenská republika – Bratislava a okolí 24 hodin, 2 dny mimo Bratislavu. 
Ostatní státy EU dle možnosti dopravce v rozmezí 2 – 8 dní.
V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme vás neprodleně kontaktovat na Váš email či telefonicky.


9. Výměna zboží
V případě potřeby (např. chyba v objednávce, ...), Vám nepoužité a nepoškozené zboží s originální etiketou vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

10. Vrácení zboží
Veškeré zboží můžete vrátit zpět do 14 dnů od převzetí zásilky.
a) Informujte nás prosím předem telefonicky, či e-mailem
b) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
c) zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zpět zasláno v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií o koupi zboží v našem obchodě
d) je-li zboží v pořádku, okamžitě Vám složenkou nebo bankovním převodem peníze vrátíme
e) peníze budou vráceny pouze za zboží, ne za poštovné.


11. Reklamace, záruka
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem tedy do 30 dnů. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil příp. vady. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
a) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
b) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
c) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
d) zašlete doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě


12. Objednávky ze zahraničí
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Celoroční prodej:
Česká Kamenice – areál zámku
Lipová 603
407 21, Česká Kamenice
Po - Pá od 9:00 - 17:00 hodin
So - Ne zavřeno

Sídlo společnosti:
Dvořákova 1324/21
405 02, Děčín

Statutární orgán:
jednatel a majitel: Jan Šulc
tel: 774 724 729

pyrotechnik, odborný poradce a majitel: Michal Prokisch
tel: 774 586 977
e-mail: info@ohnostrojenamiru.cz

ostatní:
administrativa, fakturace: Renáta Habichová
tel: 774 197 300